Verantwoordelijk voor de inhoud:

Kri Kri S.A.
3rd Km Serres – Drama
62125 Serres, GRC
Tel.: +30 23210 68300
Fax: +30 23210 68311
exports@krikri.gr

Vertegenwoordiging voor Duitsland:
Uplegger Food Company GmbH
Hans-Böckler-Straße 17
D – 30851 Langenhagen
Tel +49 [0]511 97898 0
Fax +49 [0]511 97898 18
Zentrale@Uplegger.de

Directeur: Kerstin Uplegger Thomas Wiek

Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Hannover
Handelsregisternummer: 54755

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 TMG voor de eigen inhoud van deze webpagina’s verantwoordelijk volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, om ontvangen of opgeslagen informatie te bewaken of, afhankelijk van de omstandigheden, te onderzoeken of er sprake is van een onrechtmatige handeling. Dit laat verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van informatie op basis van de algemene wetgeving onverlet. De hierop betrekking hebbende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een concrete wetsovertreding. Zodra wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud van deze websites. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van deze pagina’s verantwoordelijk. Op het moment dat de links zijn geplaatst, zijn de gelinkte pagina’s gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op het moment dat de links werden geplaatst, zijn geen wetsovertredingen vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is zonder concrete indicatie van een wetsovertreding echter niet haalbaar. Zodra wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerders gecreëerde informatie en publicaties op deze website vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht, is schriftelijke toestemming vereist van de auteur of maker van de inhoud. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. De beheerders van de webpagina’s houden altijd rekening met de auteursrechten van anderen of maken gebruik van zelf vervaardigde, of licentievrije publicaties.

Nieuw

Privacyverklaring

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beschermen wij uw persoonsgegevens, informeren u over de verzamelde en opgeslagen gegevens, en respecteren uw recht op informatie en de correctie, blokkering en verwijdering van gegevens.

  1. Verzamelen en opslaan van gegevens

Wanneer u een website bezoekt, stuurt de browser standaard informatie over het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de URL van de website van waaruit u ons bezoekt, het IP-adres, de bestandsnaam, de status van de verbinding, het verstuurde datavolume, de datum en de tijd van het verzoek aan de server. Deze gegevens verwijzen niet naar personen of andere gegevensbronnen en worden in eerste instantie opgeslagen, maar na een statistische analyse weer verwijderd.

  1. Cookies

Uw browser slaat bovendien zogenaamde cookies op. Dit zijn bestanden die het surfen op het internet gemakkelijker moeten maken. Het opslaan van cookies kan in de instellingen van uw browser worden uitgeschakeld.

  1. Informeren, corrigeren, blokkeren en verwijderen

Persoonlijke gegevens worden alleen met uw toestemming verzameld en opgeslagen voor het beantwoorden van vragen, uitvoeren van contracten en het technisch beheer, en zijn voor derden niet toegankelijk. Het doorgeven van gegevens aan derden gebeurt alleen ten behoeve van de uitvoering van contracten, dan wel met uw toestemming, die op elk moment weer kan worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of verkocht.

U kunt op elk moment informatie opvragen over de opgeslagen gegevens, waarom ze worden opgeslagen en wat de herkomst van de gegevens is. Bovendien bestaat op grond van de wettelijke bepalingen het recht op correctie, blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe, resp. de wens om persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen, kan kenbaar worden gemaakt via de contactgegevens die op de website worden vermeld.

  1. Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies” (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie bevat over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien IP-anonymisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de Europese Unie of andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samenstellen over de website-activiteiten en om andere, aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde services te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser; wij maken u er echter op attent, dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien de vastlegging van de gegevens (incl. uw IP-adres) die de cookie opslaat over uw gebruik van de website, en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van een browser plug-in die beschikbaar is onder (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).